Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Gjensidigekontakt for KLF-medlemmer
Personalreglement for Kriminalomsorgen
Uniformsreglementet for Kriminalomsorgen 2012
Statutter for "Seniormillionen"
Pensjonist i KLF og DELTA
KLF's studiefond av 2009
Stortingsmelding nr 37
Intensjonsbasert lederskap
Innmelding
Lederbevisstgjøring
Kurstilbud
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
22.1.2016
Kurstilbud
spacer

KURSVIRKSOMHETEN

 

Nasjonal Lederskapsforum: 

KLF arrangerer årlig ett organisasjonsfaglig kurs for ledere i Kriminalomsorgen. Kurset kalles ”Nasjonalt Lederskapsforum” og skal gi deltakerne kompetanse innen organisasjonsfaglige temaer samt individuell lederutvikling. Kurset gjennomføres av ledere for ledere. Kurset går normalt over tre dager og for 2009 ble kurset gjennomført i mai måned. I 2010 ble seminaret gjennomført i sammenheng med KLFs Landsmøte.

 

Arne Pran

Foredragsholder Arne Pran fra Nasjonalt Lederskapsforum 2010 på Hunderfossen 

 

 

Nasjonalt Lederskapsforum for 2016 er under planlegging og vil ha undertittelen ”Led der du er”. Forumet vil ha fokus på individuelt lederskap.

Nasjonalt Lederskapsforum 2016 "Led der du er" arrangeres i løpet av andre halvår 2016, og vi kommer tilbake til dato og sted.

 

LEDERPROGRAMMET

Lederprogrammet er et lederutviklingsprogram for KLFs medlemmer. Første gjennomføring i 2015. Lederprogrammet vil være en årlig foreteelse. Programmet går over 60 timer og har fokus på individuell lederutvikling. Se egen utlysning og informasjon om programmet.

 

Lønnsforhandlingskurs

I forkant av lokale lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen, gjennomfører KLF et dagskurs i lønnsforhandlinger for sine lønnsforhandlingsutvalg og regionskontakter.  Her blir lønnsforhandlingsteknikk og strategi gjennomgått.

 

Dagsseminarer

KLF arrangerer lokale dagsseminarer for sine medlemmer.  Seminarene arrangeres ute på driftsenhetene, slik at det tilpasses lokaliteter, lokale arbeidsdag etc.  Følgende dagsseminarer tilbys;

  1. "Praktisk lederskap og veiledning"
  2. "Lokale lønnsforhandlinger"
  3. "Reell innflytelse og medbestemmelse i hverdagen"
  4. "Operativt lederskap"

STAFO

KLF tilbyr også kurs gjennom STAFO og YS’ kursportefølje. Dette er kurs for tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte, som grunnkurs for tillitsvalgte, lønnsforhandlingskurs, mediehåndtering etc.  STAFO skreddersyr i tillegg kurs for sin medlemsorganisasjoner.

 

For 2016 gjennomføres Modulene 1-5 i STAFO's regi. Egen informasjon om kurs og påmelding blir sendt ut til tillitsvalgte og medlemmer.  Klikk på linken under for presentasjon av kursmodulene 1 til 5.

 

Kurs utlyses gjennom e-post til samtlige medlemmer samt oppslag på arbeidsplassen.

 

Kurs i STAFO regi:

www.stafo.no/kunder/stafo/cms.nsf/$all/4DB221041D6F0D2CC12574FB0063CB03

 

 


TipsTips Utskriftsversjon
spacer