Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Nasjonalt Lederskapsforum 2016
KLFs Skapelseshistorie
KLFs Handlingsplan for 2014 - 2018
KLF's organisasjon
KLF's vedtekter
Nyttige lenker
Forbundslederens kommentar...
KLF mener....
KLF's styre
Kontaktinformasjon KLF
KLF's historie
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
23.10.2014
Om KLF
spacer

KRIMINALOMSORGENS LEDERFORBUND (KLF)
Correctional Services Association for Leaders and Managers


KLF er en selvstendig tjenestemannsorganisasjon i tjenestetvistlovens forstand og med full lønnsforhandlingsrett.

KLF organiserer ledere i Kriminalomsorgen som har personal og/eller tungt fagansvar*) *)Ledere for metode og innhold (sosialfaglig) og fritidsledere med selvstendig beslutningsmyndighet.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)  er medlem av STAFO som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), sektor YS-Stat.

Kontingent:
KLF holder lav kontingent, du betaler kun 1,28% av brutto grunnlønn (maks 550,-) og ikke noe av andre lønnstillegg. 

KLF har snaut 300 medlemmer i Kriminalomsorgen.

I kolonnen oppe til venstre finner du mer informasjon om KLF
 

TipsTips Utskriftsversjon
spacer