Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Gjensidigekontakt for KLF-medlemmer
Personalreglement for Kriminalomsorgen
Uniformsreglementet for Kriminalomsorgen 2012
Statutter for "Seniormillionen"
Pensjonist i KLF og DELTA
KLF's studiefond av 2009
Stortingsmelding nr 37
Intensjonsbasert lederskap
Innmelding
Lederbevisstgjøring
Kurstilbud
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
28.11.2014
For medlemmer og innmelding
spacer
KLF kurs
undefined

INNMELDING I KRIMINALOMSORGENS LEDERFORBUND?

I menyfeltet til venstre finner du menyknappen "Innmelding".  Gå inn her og legg inn navn, telelfonnummer, e-postadresse og annen informasjon og vi vil sende deg informasjon og innmeldingsblankett.  Du kan også hente ut innmeldingsskjemaet direkte (se under), fylle det ut og sende det til oss, enten via post eller elektronisk.  Velkommen som medlem!

Innmeldingsskjema:

kunder/klf/mm.nsf/lupGraphics/INNMELDINGSBLANKETT 2015.docx/$file/INNMELDINGSBLANKETT 2015.docx

Hvorfor velge KLF? Her er noen årsaker:
 

KLF skal være UNIKE;

Det å være unik betyr at vi skiller oss klart ut fra de andre alternative forbundene.  KLF er som tjenestemannsorganisasjon i kriminalomsorgen unike fordi vi kun organiserer ledere. Det er det ingen andre som gjør.  Denne særegenheten gjør at KLF må tenke annerledes på mange områder herunder tråkke varsomt og skille roller.  KLF må være et forbund som hever standarden på alle områder – fordi vi er ledere. 

 

KLF skal være LØNNSOMME;

Det skal ikke ”koste skjorta” å være medlem hos oss.  Dessuten skal mest mulig av kontingentkronene som betales inn gå tilbake til medlemmet i en eller annen form.  KLF’s medlemmer betaler kun 1,28 % av sin bruttolønn.  Ledere ligger høyere på lønnsstigen enn andre og dermed har vi også sagt at de aldri skal betale mer enn 550,- pr måned.  Eksempelvis så sparte en fengselsleder ca 4,000,- i året på å melde overgang fra et konkurrerende forbund til KLF.  Ingen har lavere kontingent enn oss.  Og slik skal det være.

 

KLF skal være LANGSIKTIGE;

Et forbund som organiserer ledere må tenke langsiktig.  KLF ser at ledelse og ledere gjennomgår store endringer.  Det har vi sett de siste årene og trenden fortsetter.  Det er særlig endringer i forhold til kompetanse- og kunnskapskrav hos ledere og ikke minst oppgaver og forventninger.  For å møte en slik utvikling vil KLF å være en premissleverandør innenfor lederutvikling.  Organisasjonsfokusert lederutvikling er nærmest fraværende, til tross for LUP’en som nylig er gjennomført.  Lederutvikling er noe som skjer i hverdagen, ikke i en konferansesal.  For at dette skal finne sted må det være et verdifundament i enhver enhet som omfavner viktigheten av ledelse som det grunnleggende. Det har vi ikke i dag.

 

KLF skal være RELEVANTE;

Mange ledere savner et felleskap der bare ledere er samlet.  Ofte så opplever ledere motstridende interesser med sine medarbeidere i hverdagen og som en liten gruppe arbeidstakere er det fort gjort å bli marginalisert.  Ledere som står sammen utgjør en spesiell kraft.  Derfor vil KLF jobbe for ulike lederutviklingsalternativer; ulike utviklingsstipender, kompetanseutvikling både internt og eksternt (BI systemet) – for KLF-ledere.  Et fagforbund skal ivareta sine medlemmers økonomiske, faglige og sosiale interesser.  KLF skal ha like mye fokus på de faglige (ledelse) og sosiale (arbeidsmiljø) som vi har på det økonomiske.  Som virksomhetsideen sier; av ledere – for ledere!

 

KLF skal være KOMMUNISERBAR;

KLF har en visjon som innehar kjerneverdiene verdi, anerkjennelse, respekt, ærlighet og ansvarlighet.  Verdiene er knyttet til enkeltmennesket.  Det meste av metoder og strategier i KLF kan (og vil) være gjenstand for endring etter som tiden går, men kjerneverdiene vil alltid stå fast.  Våre kjerneverdier gjenspeiles gjennom en-til-en kontakten vi søker å ha med alle medlemmer på alle plan.  Ingen sak er for liten og ingen er for stor – intet medlem er for liten eller for stor.  KLF’s ledelsefilosofi skal være preget av et tjenende lederskap der spørsmålet alltid er; hva kan vi gjøre i dag for at våre medlemmer kan bli bedre i morgen?

 

For å melde deg inn på en rask og effektiv måte, kan du laste ned vårt innmeldingsskjema på linken over. Fyll det ut og send det elektronisk til klf@live.no som pdf-fil eller jpg-fil.
Alternativt kan du sende skjemaet til:
KLF, Postboks 21, 1861 Trøgstad
 
 
 

TipsTips Utskriftsversjon
spacer