Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
5.12.2016
Omorganiseringen av kriminalomsorgen nedstemt i Stortinget
spacer
Forbundslederens kommentar; Fredag 2. desember behandlet Stortinget forlaget fra Regjeringen om å endre Straffegjennomføringsloven. Regjeringen har ønsket å omorganisere kriminalomsorgen fra 3 til 2 forvaltningsnivåer. For å få til dette, måtte det lovendring til. Med et knapt flertall stemte Stortinget ned Regjeringens forslag (54 mot 48). Stortinget vedtok dessuten enstemmig at en evaluering av kriminalomsorgen skal iverksettes.
forbundsleder
Dermed så består dagens organisasjon inntil videre.
 
Inntil videre. Fordi omstilling og omorganisering er kommet for å bli – også i kriminalomsorgen. Selv om dagens organisering med 5 regioner og de underliggende enheter forblir urørt nå, er det historieløst og naivt å tro at ytterligere omstillinger ikke vil ramme kriminalomsorgen i tiden som kommer.
Det som på mange måter startet i 2004, da daværende Eidsberg fengsel og Trøgstad fengsel ble til Indre Østfold fengsel, har fortsatt de påfølgende 12 årene med ytterligere sammenslåinger av enheter. I tillegg har vi opplevd at to regioner ble til en. Jeg føler meg relativt overbevist om at denne trenden vil fortsette. Kriminalomsorgen og Justisdepartementet vil søke andre løsninger innenfor gjeldende lovverk for omstille etaten i tiden som kommer. Det faktum at Stortinget har bedt om en «evaluering» av kriminalomsorgen, indikerer at fremtidige omstillingsforlag vil komme.
 
I forbindelse med den omstillingen som nå ble nedstemt så var KLF tidlig klare på at forslaget som lå til grunn for avstemningen i Stortinget ikke hadde støtte hos oss. Begrunnelsen, både faglig og økonomisk, var ikke underbygget verken i form av empiri eller tallmateriale. Forslaget var politisk ideologi basert på en organisasjonsstruktur som siden 1800-tallet har vist seg å være ineffektivt. En grunnleggende tre-ledds stabsorganisering av en organisasjon ivaretar kontrollspenn og delegasjonsmulighet har alltid vist seg mest effektivt.
 
Kriminalomsorgen opprettholder nå sin tredelte organisatoriske inndeling. Den har etter mitt syn vist seg godt fungerende sett i forhold til kontrollspenn samt nødvendig og god delegering av fullmakter. Det som har vært utfordringen til dagens regionsorganisering er utviklingen av «stater i staten», hvor den enkelte region for enkelt har skapt sine særegenheter innenfor saksbehandling, lønnspolitikk og ledelse.  En sterk styring av regionene fra KDI er påkrevd. Jeg opplever vel at dette har vært relativt fraværende, i hvert fall lite kommunisert. Selv etter etaten fikk sitt eget direktorat som skulle styrke egenkontroll og svakere bindinger til politisk ledelse.
 
Vi skal imidlertid nå glede oss over at en beslutning er tatt og at mange ansatte puster lettet ut. På mange måter en flott julegave til mange. Samtidig så er det ikke tid til å «hvile på laurbærene». Hvis vi mener at dagens organisering er den beste, må vi fortsette å jobbe for dette i tiden som kommer. For nye forslag til omstilling og endring vil komme – raskere enn vi tror.
 
John Kjetil Wang-Hansen/Forbundsleder
 

TipsTips Utskriftsversjon
spacer