Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
16.8.2016
Nyhetsbrev 33/2016
spacer
Høsten står for døren selv om vi fortsatt kan nyte sensommer, forhåpentligvis noen uker til. Aktivitetsnivået blir høyt for KLF neste halvår. Arbeidet frem mot en eventuell omorganisering vil fortsette. Stortinget vil behandle regjeringens forslag i løpet av høsten og innen utgangen av året vil vi forhåpentligvis vite hvilken retning fremtiden vil gå i. Omorganiseringen vil medføre endringer for flere av våre medlemmer. I den forbindelse forbereder KLF nå hvordan vi best kan støtte KLF’ere som blir direkte berørt av omstillingen. En uttalt gruppe medlemmer har blitt tilskrevet om dette, herunder oppfordret til å gjøre sine forberedelser og ta kontakt dersom det ansees som nødvendig. Det blir lokalt lønnsoppgjør i år. Det blir et relativt stort oppgjør (ca. 50 % av den totale lønnsmassen) i år. I tillegg så skal årets oppgjør forhandles i KDI og ikke i regionene. Det betyr mye forberedelser sentralt i KDI og i KLF. For det jevne medlem vil man ikke merke den store forskjellen. To store arrangementer skal også gjennomføres; runde to av Lederprogrammet og årlig Nasjonalt Lederskapsforum (NLF) skal gjennomføres.
Infologo

TipsTips Utskriftsversjon
spacer