Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
20.11.2016
Nasjonalt Lederskapsforum 2016 ble nok en suksess!
spacer
Nasjonalt Lederskapsforum 2016 - led der du er, ble gjennomført for niende år på rad. Igjen var Hunderfossen åstedet for samlingen som samlet 21 medlemmer og ledere fra hele kriminalomsorgs-Norge. Samlingen ble gjennomført i tidsrommet mandag 14. november til onsdag 16. november.
Kurs

Hele 10 ulike sesjoner stod på programmet. Som vanlig åpnet forbundsleder John Kjetil Wang-Hansen forumet med sitt foredrag. I år hadde forbundslederen fokus på en leders lederegenskaper og satt det inn i konteksten "denne verden trenger ledere som..." Forumet hadde en god blanding av interne og eksterne foredragsholder. Blant annet så hadde tre av deltagerne blitt utfordret på å si litt om eget lederskap. "Mitt lederskap" gav tre ulike vinklinger på hvordan det er å være menneske, leder og tjenestemann i Kriminalomsorgen.

Assisterende fengselsleder Tevje C Haare foredrar om sitt lederskap.

Fengselsførstebetjent Therese B Knudsen foredrar om sitt lederskap.

Fengselsprest Odd Gjøen gjestet forumet under tittelen "Fengselsprestens arbeid - hva kan ledere lære av dette?". Odd skapte gode refleksjoner og tanker rundt realsjonsbygging og forståelse i forhold til realsjonen innsatt - ansatt - og lederene oppe i dette.

Fengselsprest Odd Gjøen foredrar for Nasjonalt Lederskapsforum.

Etter KLFs inntreden i YS-organisasjonen Delta den 31.12.15, var det naturlig å vie litt tid til det organisasjonsfaglige. Delta-leder Erik Kollerud gjestet forumet mandagen og var med oss frem til tirsdag. Han informerte forsamlingen om Delta på generelt grunnlag og de arbeidspolitiske og organisasjonsmessige utfordringer man ser for seg i arbeidslivet i tiden som kommer.

Forbundsleder i YS' største forbund - Delta - foredrar for NLF 2016. Erik er leder for en organisasjon som organiserer 75.000 medlemmer.

Odd Sverre Aasbø, rådgiver ved Kommuniukasjons og markedsavdelingen i Delta holdt foredrag om rekruttering, informasjonsarbeid og kommunikasjon med et feiende engasjert innlegg tirsdag. Hans kollega, Per Tandberg, fulgte på med foredraget "Pass på, robotene kommer!". Tandberg gav oss et tankevekkende og engasjernede bilkde av hvordan fremtidens arbeidsliv vil bli preget av teknologisk utvikling og digitaliseringen som vokser med enorm hastighet.

En viktig del av NLF er det sosiale. Gode pauser som gir rom for diskusjon og refleksjon er lagt inn. Hyggelige kvelder med særdeles god mat i trolske omgivelser gjorde NLF nok en gang til en suksess. KLF er stolt av dette arrangemnetet - som ikke har sitt like i vår etat.

Vi sees igjen i 2017!!

 


TipsTips Utskriftsversjon
spacer