Kriminalomsorgens LederforbundSTAFOSTAFO KLFYrkesorganisasjonenes Sentralforbund
map Nett kart
contact Kontakt
eng English
 
Aktivitetskalender
YS mener:
Gledelig at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen
De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig
Les mer
YS medlem
Les magasinet
Nyhetsliste
spacer

02125
16.2.2017
KLF-medlemmenes unike medlemstilbud i DELTA!
Delta er YS største medlemsorganisasjon med over 75.000 medlemmer i offentlig tjenesteyting. KLFs status som selvstendig medlemsorganisasjon i Delta innebærer tilgang på uante ressurser i jobben som tillitsvalgte. Det gjelder både for KLF som organisasjon men i aller høyeste grad for KLF-medlemmene som også er medlem i Delta. Her er noen medlemsfordeler tilgjengelig i hverdagen; Delta Direkte er en call-service unik i Norge hvor tillitsvalgte og medlemmer kan henvende seg i tidsrommet 0800 - 2000 hver virkedag. Tilknyttet denne har Delta også etablert en chat-service; klikk deg inn på delta.no. Nederst i høyre hjørne på skjermen finner du chat-tilknytningen. Her kan du chatte live med rådgivere og saksbehandler om det meste innenfor tariff og arbeidsrettslige spørsmål. Direkte E-post har samme funksjon.
seminar
16.2.2017
Årsmøter i lokaleforeningene...
Det er årstiden for årsmøter i lokalforeningene. KLF har 14 lokalforeninger fordelt på hele landet. KLF sentralt har fått melding om følgende årsmøter så langt: KLF avd Arendal har sitt årsmøte tirsdag 21. februar, KLF avd Ringerike den 13. mars, KLF avd Ullersmo den 14. mars og KLF avd Bergen den 16. mars. Vi oppfordrer KLF-medlemmer på disse arbeidsplassene om å møte opp på årsmøtet! Forbundsleder vil også gjeste disse møtene. Så vil vi til slutt oppfordre alle andre lokalforeninger om å finne dato for sine møter og melde disse inn. Noen av foreningen er nystartet og vil ha sine første årsmøter innen 12 måneder etter stiftelsesmøtet.
Verving sept 2012
16.2.2017
Rekruttering og vervekampanje 2017...
KLF hadde en positiv netto tilvekst av medlemmer i 2016. Vi hadde flere innmeldinger i 2016 enn året før samtidig som vi registrerte færre utmeldinger. Trenden synes å fortsette i 2017, med 6 nye medlemmer i løpet av de 6 første ukene av året.Som vanlig så er vi totalt avhengig av DEG på din arbeidsplass for å rekruttere! KLF har en vervestrategi for 2017, og vi vil besøke arbeidsplasser og enheter i år, og da sammen med Delta, for å gjøre oss mer synlige. Nytt vervemateriell vil også bli laget. Men, vent ikke på det – START VERVINGEN DIN I DAG. Kanskje du vinner et reisegavekort på kr 5.000,-!
LP 2016 a
16.2.2017
Årets første forbundsstyremøte i KLF
Mandag og tirsdag forrige uke møttes KLFs forbundsstyre til sitt første styremøte i 2017. Flere saker stod på agendaen, blant annet skal det vedtas nytt budsjett og aktivitetsplan for 2017. Videre så er det gjennomgang og erfaringsutveksling knyttet til aktivitetene for 2017. Vi kommer til å planlegge årets ledersamling for lokalforeningsledere og andre tillitsvalgte, Nasjonalt Lederskapsforum og Lederprogrammet. Videre så står profilering og rekruttering på agendaen.
forbundsleder
16.2.2017
Det kommende året....
Et travelt og innholdsrikt 2016 er tilbakelagt og jeg håper de aller fleste har fått en pust i bakken med jule- og nyttårsfeiring. 2016 vil sannsynligvis bli best husket for Stortingets nei til regjeringens forslag om ny organisering i kriminalomsorgen.
LP 2016 - deltagere
13.12.2016
Lederprogrammet 2016 gjennomført med stor suksess!
Da er andre gjennomføring av Lederprogrammet avsluttet. Etter to samlinger av 4 dager i tidsrommet 21. november til 1. desember var det en sliten gjeng ledere som fikk sitt vel fortjente kursbevis.
forbundsleder
5.12.2016
Omorganiseringen av kriminalomsorgen nedstemt i Stortinget
Forbundslederens kommentar;Fredag 2. desember behandlet Stortinget forlaget fra Regjeringen om å endre Straffegjennomføringsloven. Regjeringen har ønsket å omorganisere kriminalomsorgen fra 3 til 2 forvaltningsnivåer. For å få til dette, måtte det lovendring til.Med et knapt flertall stemte Stortinget ned Regjeringens forslag (54 mot 48). Stortinget vedtok dessuten enstemmig at en evaluering av kriminalomsorgen skal iverksettes.
LP 2016 a
27.11.2016
Lederprogrammet 2016 er godt i gang!
Mandag 21.november møtte 9 spente og motiverte KLF-ledere til Lederprogrammet 2016. Dette er andre året programmet gjennomføres etter oppstarten i 2015. Lederne kommer fra Bergen fengsel, Arendal fengsel, Ila fengsel, Søndre Vestfold fengsel og Ullersmo fengsel. Lederprogrammet tar sikte på å tilføre deltakerne innsikt i eget lederskap og gruppepsykologisk kompetanse gjennom relevante fagområder og gruppearbeid. Lederprogrammet avsluttes torsdag 1. desember. Da har deltakerne vært igjennom 8 dager og 60 timer med lederutvikling. Mer informasjon om årets Lederprogrammet kommer etterhvert.
Alesund Fengsel - Kipervikgata 16
20.11.2016
Ny lokalforening stiftet i KLF-familien!
KLF-medlemmer ved Ålesund fengsel har stiftet lokalforeningen KLF avd Ålesund. Stiftelsesmøtet ble avholdt med tre medlemmer til stede tirsdag 15. november. Stiftelsesmøtet ble avholdt i forbindelse med gjennomføringen av Nasjonalt Lederskapsforum 2016 på Hunderfossen.
Kurs
20.11.2016
Nasjonalt Lederskapsforum 2016 ble nok en suksess!
Nasjonalt Lederskapsforum 2016 - led der du er, ble gjennomført for niende år på rad. Igjen var Hunderfossen åstedet for samlingen som samlet 21 medlemmer og ledere fra hele kriminalomsorgs-Norge. Samlingen ble gjennomført i tidsrommet mandag 14. november til onsdag 16. november.
lønnsoppgjør 11
20.11.2016
Lokalt lønnsoppgjør i kriminalomsorgen 2016
Årets lokale lønnsoppgjør ble avsluttet torsdag forrige uke (10.11.16). Rett før midnatt kom partene til enighet. Det har vært en sperrefrist på informasjon og protokoll/resultat frem til 16.11.16 kl 12:00. Protokoll og felles informasjonsskriv finner du lenke på nedenfor. Informasjonsskrivet er utarbeidet i fellesskap mellom partene slik at vi går ut med felles, omforent informasjon.
LP 2016
16.8.2016
Påmelding til LEDERPROGRAMMET 2016
Invitasjon til Lederprogrammet 2016 er nå sendt ut til alle KLF-medlemmer. Suksessen fortsetter og kriminalomsorgens beste lederutviklingsprogram skal gjennomføres i oktober og november. Søknadsfristen er satt til 1. september. Alle medlemmer har mottatt invitasjon via epost den 1.august. Hvis noen ikke har mottatt denne, kontakt oss på klf@live.no.
Infologo
16.8.2016
Nyhetsbrev 33/2016
Høsten står for døren selv om vi fortsatt kan nyte sensommer, forhåpentligvis noen uker til. Aktivitetsnivået blir høyt for KLF neste halvår. Arbeidet frem mot en eventuell omorganisering vil fortsette. Stortinget vil behandle regjeringens forslag i løpet av høsten og innen utgangen av året vil vi forhåpentligvis vite hvilken retning fremtiden vil gå i. Omorganiseringen vil medføre endringer for flere av våre medlemmer. I den forbindelse forbereder KLF nå hvordan vi best kan støtte KLF’ere som blir direkte berørt av omstillingen. En uttalt gruppe medlemmer har blitt tilskrevet om dette, herunder oppfordret til å gjøre sine forberedelser og ta kontakt dersom det ansees som nødvendig. Det blir lokalt lønnsoppgjør i år. Det blir et relativt stort oppgjør (ca. 50 % av den totale lønnsmassen) i år. I tillegg så skal årets oppgjør forhandles i KDI og ikke i regionene. Det betyr mye forberedelser sentralt i KDI og i KLF. For det jevne medlem vil man ikke merke den store forskjellen. To store arrangementer skal også gjennomføres; runde to av Lederprogrammet og årlig Nasjonalt Lederskapsforum (NLF) skal gjennomføres.
YS-stat
22.6.2016
YS Stat sier klart ja
Et klart flertall av YS Stats medlemmer har i dag sagt ja til ny hovedtariffavtale.- Jeg er glad for at våre medlemmer bekreftet vår anbefaling, sier 2. nestleder Trond Ellefsen, som er Deltas representant i YS-Stat.91 prosent av de stemmeberettigede svarte ja og ni prosent nei. Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra i dag kl. 12.00, og generelt tillegg vil bli etterbetalt fra 1. mai.- Vi har fått en modernisert tariffavtale som gir de lokale parter utvidet handlingsrom. I tillegg opprettholder vi de sentrale parters ansvar og muligheter for sentrale tiltak. Over sommeren vil vi starte arbeidet med å modernisere lønnssystemet fram mot forhandlingene neste vår, melder Ellefsen.Det vil også bli arrangert kurs i den nye hovedtariffavtalen for våre tillitsvalgte i flere byer.
NLF 2012
22.6.2016
Nasjonalt Lederskapsforum 2016
Kriminalomsorgens beste lederskapsforum - NASJONALT LEDERSKAPSFORUM - blir gjennomført også i 2016. For 9 gang på rad blir Hunderfossen gjenstand for leder- og selvutvikling og sosial nettverksbygging blant ledere. Årets NLF blir arrangert 14 - 16. november. Påmeldingsfrist er innen 1.oktober. Sett av datoene nå og bli med 40+ KLF'ere fra hele landet!
Img046
22.6.2016
LEDERPROGRAMMET 2016
KLFs lederutviklingsprogram - LEDERPROGRAMMET - ble gjennomført for første gang i 2015 med sator suksess! KLF har besluttet å starte gjennomføring 2 av programmet i 2016. Slik det ser ut nå, vil programmet bli gjennomført over 4-6 måneder siste halvår av 2016. Program og påmeldingsinformasjon vil tilflyte våre medlemmer i løpet av første halvår.
Infologo
22.6.2016
Nyhetsbrev KLF uke 25 - 2016
Nyhetsbrevet omfatter hvordan KLF følger opp sine medlemmer ved Oslo fengsel i forbindelse med omstillingen og nedleggelsen av avd A. Videre informasjon omKLFs verve- og informasjonstrategi for de neste 12 måneder. KLF har hatt en god medlemsvekst de første seks månedene av 2016. Flere ser verdien av å være en del av YS' største forbund Delta. Informasjon knyttet til LEDERPROGRAMMET og Nasjonalt Lederskapsforum (NLF) i 2016 er også med. Les nyhetsbrevet her;
Vestoppland
24.4.2016
Ny lokalforening i KLF, KLF avd Vestoppland fengsel
KLF-medlemmer ved Vestoppland fengsel gjennomførte stiftelsesmøte mandag 11. april 2016. Møtet ble holdt som videokonferanse mellom avd Valdres og avd Gjøvik. KLF lokalt har siden desember 2014 hatt et interimstyre ledet av ass fengselsleder Ole Lasse Fossen. KLF avd Vestoppland fengsel valgte følgende styre: Leder: Ole Lasse Fossen, nestleder: Knut Rødningsby, styremedlem: Hanne Grøneng. Valgkomite: Hans Grøndahl. Lokalforeningen har rettigheter etter HA bestemmelser. Vi ønsker det nye styret lykke til i utfordrende tider som kommer!
forbundsleder
24.4.2016
Ledersamling i KLF
Mandag 25. april gjennomfører KLF sin første ledersamling. Tillitsvalgte fra 14 lokalforeninger samt regionskontakter og KLF sentralt samles i Deltas lokaler i Lakkegata 23. Samlingen har til hensikt å etablere nettverk for tillitsvalgte samt diskuterer viktige saker som rekruttering og profilering, lokale erfaringer og overføringsverdier knyttet til dette.
Infologo
24.4.2016
Nyhetsbrev 17/2016
KLF gjennomfører ledersamling for sine tillitsvalgte mandag 25. april i Oslo. Rundt 15 tillitsvalgte har meldt sin ankomst.
Infologo
18.4.2016
Nyhetsbrev 16/2016
Forslag om omorganisering av kriminalomsorgen…Fredag 15. april la regjeringen frem forslag til omorganisering av kriminalomsorgen. Organiseringen av kriminalomsorgen er bestemt i straffegjennomføringsloven. Regjeringens forslag til omorganisering kommer derfor i form av en proposisjon til Stortinget, altså et forslag til lovendring. Les mer i nyhetsbrevet under.
Tove Aasen
3.4.2016
Ny forsikringskontakt i Gjensidige
KLFs forsikringskontakt Tone Grønvold har sluttet i Gjensidige. I hennes sted er det nå Tove Aasen som har overtatt ansvaret. Tove Aasen er ikke ukjent med KLF da hun har vikariert for Tone Grønvold ved tidliogere anledninger. Tove treffes på 41 48 97 45 eller e-post tove.aasen@gjensidige.no. Vi ønsker Tove lykke til og ser frem i mot et godt samarbeid i tiden som kommer!
KLF Bergen
3.4.2016
Årsmøte KLF avd Bergen og KLF avd Ullersmo
Lokalforeningen ved Bergen fengsel avholdt sitt årsmøte den 18.mars. Lokalforeningsleder Per Arne Borsheim ble gjenvalgt som leder. Borsheim er også regionskontakt i region Vest samt styremedlem i KLF sentralt. Lokalforeningen i Bergen har hatt medlemsvekst på 25% siden forrige årsmøte og driver godt. Forbundslederen gjestet årsmøtet og informerte om KLFs overgang til Delta. KLF avd Ullersmo, som er KLFs største lokalforening, gjennomførte sitt årsmøte samme dag. Tom Roar Berntsen ble gjenvalgt som leder. Forbundets nestleder gjestet årsmøtet og informerte om Delta.
logo
3.4.2016
Årsmøte KLF av Oslo
Lokalforeningen ved Oslo fengsel avholdt sitt årsmøte 16. mars 2016. Leder Torill Håmo ble gjenvalgt som leder og får med seg Cathrine Moldestad og Arve Martinsen i styret. Etter årsmøtet var det mye diskusjon rundt situasjonen ved fengselet hvor avd A skal legges ned. Dette skaper mye utrygghet og usikkerhet blant de ansatte og KLFs medlemmer. Forbundsleder gjestet årsmøtet og informerte om hvordan omstillingsprosesser foregår og hvilke rettigheter man har. Forbundslederens budskap var at den enkelte KLF-medlem vil få individuell oppfølging og støtte fra forbundet sentralt i prosessen der dette blir nødvendig. Forbundslederen informerte også om KLFs overgang til Delta og de fordeler KLFs medlemmer har i den sammenheng.
KLF RF 1
3.4.2016
Årsmøte KLF avd Ringerike fengsel
Lokalforeningen ved Ringerike fengsel avholdt sitt årsmøte 15. mars. Lokalforeningsleder Bente Aabel ble gjenvalgt som leder. Bente Aabel er også nylig valgt inn som varamedlem i KLFs forbundsstyre etter et suppleringsvalg. KLF avd Ringerike er KLFs nest største lokalforening med ca 25 medlemmer. Foreninger driver godt og er en aktiv bidragsyter ved fengselet. Forbundslederen gjestet årsmøtet og orienterte om KLFs overgang til Delta - i tillegg til å besvare spørsmål.
KLF Arendal 1
3.4.2016
Årsmøte KLF avd Arendal
Lokalforeningen ved Arendal fengsel gjennomførte sitt årsmøte 10.mars. Lokalforeningsleder Sigurd Stephensen ble gjenvalgt som leder. Forbundsleder John Kjetil Wang-Hansen gjestet årsmøtet og informerte også om KLFs nye paraplyorganisasjon i YS - Delta. Videre ble det mye diskusjon rundt kommende lønnsoppgjør. Årsmøtet ble avsluttet på sedvanlig vis med middag i byen med medlemmene.
Britt Aas Torkildsen
3.4.2016
Årsmøte KLF avd Bredtveit
KLFs lokalforening ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt gjennomførte sitt årsmøte 15.2.16. Foreningsleder Britt Aas-Torkildsen ble gjenvalgt som leder. KLFs nestleder Jan Arild Gundelsby gjestet årsmøtet og orienterte om KLFs overgang til Delta og hva dette innebærer for KLF.
ErikA
3.4.2016
Årsmøte KLF avd Kongsvinger
KLFs lokalforening ved Kongsvinger fengsel gjennomførte sitt årsmøte 13. januar 2016. Fengseslførstebetjent Erik Andreassen ble gjenvalgt som leder av foreningen. Erik har ledet lokalforeningen i en årrekke og bidrar også i forbindelse med tariffspørsmål og lønnsoppgjør for KLF. Vi gratulerer med gjenvalget og ønsker lykke til med viktig arbeid.
Infologo
3.4.2016
Ukeinformasjon uke 14 - 2016
Forbundsleder avvikler ferie i uke 14 og 15 men er tilgjengelig på telefon (957 05 301) og e-post klf@live.no som vanlig, dog med noe lengere responstid.
Junge & Leer
7.2.2016
Nytt styre i KLF avd Trondheim
KLF avd Trondheim avholdt sitt årsmøte 16 desember 2015. Avdelingen har pr i dag ca 11 medlemmer. Det ble gjennomført nytt valg på styre og mangeårige leder Morten Leer ble behørig takket av for god innsats. Fengselsførstebetjent Inger Johanne Junge ble valgt til ny leder. Med seg i styret fikk hun verksmester Robert Dahle, fengselsførstebetjentene Øyvind Holm og Bjørn Haugen samt Aase Ellevset. Morten Leer ble takket av under et påfølgende styremøte i januar. KLF ønsker det nye styret lykke til med viktig arbeid i tiden som kommer!
[Tilbake]